Instrukcja Wypełnienia

Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) jest narzędziem pozwalającym zmierzyć Twoje preferencje zawodowe i cechy pracy, do których przywiązujesz największą wagę.

Cześć pierwsza testu (A) – „Moje preferencje” zawiera 60 twierdzeń dotyczących różnych zainteresowań i preferencji. Przeczytaj bardzo uważnie każde zdanie i odpowiedz szczerze na pytanie „Jak bardzo to zdanie mnie charakteryzuje?”. Możesz wybrać spośród następujących odpowiedzi:
1.Całkowicie nie zgadzam się
2.Raczej nie zgadzam się
3.Trudno powiedzieć
4.Raczej zgadzam się
5.Całkowicie zgadzam się

Cześć druga testu (B) – „Właściwości pracy” opisuje pracę za pomocą różnych cech, wymiarów czy potrzeb, które zaspokaja. Zastanów się, na ile zamieszczone w niej właściwości (cechy) pracy są dla Ciebie ważne czy pożądane. Następnie wybierz cyfrę, która najbardziej odzwierciedla Twoje aktualne
preferencje, używając poniższej skali:
1.Bardzo niepożądana właściwość pracy
2.Raczej niepożądana właściwość pracy
3.Neutralna, obojętna właściwość pracy
4.Raczej ważna właściwość pracy
5.Bardzo ważna właściwość pracy

Produkt WOPZ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wykonanie: Trustnet 2012